Rytis Alekna

Rytis Alekna

Apie mane / About me

Realybės, interneto, kompiuterių ir meno klajūnas.

Reality, internet, computers and art rover

Veikla / Activity

Programavimas Adobe Flash platformoje. Puikiai dirbu su ActionScript ( AS3 / AS2 ), Flex, Adobe Air.

Programming withing Adobe Flash Platform. Excelent skills on ActionScript ( AS3 / AS2 ), Flex, Adobe Air.

Programavimas įprastinėms naršyklių aplinkoms: (x)HTML (4/5), CSS, JavaScript

Programming for native browser environments: (x)HTML (4/5), CSS, JavaScript

Išmanau ir naudoju šias universalias programavimo metodikas: objektinis programavimas (OOP), programavimo šablonai (design patterns), programinis testavimas (Unit tests), versijavimo sistemas (SVN), darbų automatizavimas (Apache Ant), griežta kodo dokumentacija ir pripažintų konvencijų laikymasis

I have such universal programing skills: object-oriented programming, design patterns, Unit tests, versioning systems (SVN), automatization (Apache Ant), strict documentation and self documenting code.

Kontaktai / Contacts

Man galima rašyti r.alekna(at)gmail.com

You can write me down to this address: r.alekna(at)gmail.com

Darbinė laboratorija / Work lab

Brainstorm lab

CV

Naujausia profesinė informacija apie mane

Latest professional info about me